Cyngor Tref Llanwrtyd Town Council 

Subtitle

“The famous Lords of Rožmberk (Rosenberg) who once owned the dominion are back! The spirit of the Renaissance age is brought back to life for three days with the hubbub of jousts, craft fairs, medieval music, street plays, and fencing duels to culminate with the highlight of the festival - a spectacular procession in historical costumes featuring knights on horseback and many notables linked with the history of the town. No matter what the age or the expectations of the visitors are, all will certainly enjoy themselves.”

And that’s just what 24 members of Llanwrtyd Wells Twinning association did in June this year when they visited Cesky Krumlov for their “Five Petal Rose” festival.

Here is everyone dressed up in their medieval costumes.

Can you work out who’s who?

Partnerské sdružení Llanwrtyd Wells

Llanwrtyd Wells navázalo partnerství se dvěma městy v zahraničí: Mériel ve Francii v departementu Val-d´Oise a Český Krumlov v České republice.

Úvod

Spojení s městem Mériel bylo navázáno před asi 25 lety, kdy se dva nadšení turisté, Velšan a Francouz seznámili prostřednictvím svých dětí. Jejich přátelství pokračovalo po celá léta a vyústilo až do vzájemných návštěv dětí z obou měst. V roce 2000 se uskutečnil oficiální partnerský obřad, na němž byl podepsán certifikát o partnerství. Za posledních deset let se vzájemné styky rozvíjely tak, že kromě oficiálních návštěv konaných každé dva roky se z obou stran setkávali také přátelé i celé rodiny. V loňském roce skupina našich přátel z Mérielu navštívila v Llanwrtydu Food Festival, kde měli stánek představující francouzskou kuchyni a krátce předvedli také své kuchařského umění.

Počátek českého partnerství se datuje otevřením české školy v  Abernant Lake Hotel za druhé světové války. Bývalí žáci školy město po léta pravidelně navštěvovali,  v roce 1993 pak byla uzavřena dohoda o partnerství s Českým Krumlovem v  - nyní - České republice. První cesta do Českého Krumlova vedla celá po silnici a trvala téměř 32 hodin! V současné době jsme přijali kroky k oživení partnerství v Česku, členové našeho sdružení doprovázeni sborem Builth Male Voice Choir navštívili Český Krumlov dosud dvakrát.  Vyvrcholením naší poslední návštěvy v říjnu 2009 byly oslavy 700letého výročí města. V dubnu 2008 navštívil Llanwrtyd Food Festival starosta Českého Krumlova a o rok později přivezla na festival české jídlo a víno celá delegace. V současné době se připravuje další návštěva festivalu, který se uskuteční o Velikonocích roku 2010.

Sdružení pořádá měsíční schůzky ve War Memorial Institute, to vždy první čtvrtek v měsíci. Setkání začíná vždy ve 20 hodin a trvá zhruba hodinu. Vítaní jsou všichni, tak přijďte a poznejte lépe naše přátele z Mérielu a Českého Krumlova. Tím, že se do sdružení zapojíte, můžete se dozvědět víc o rozdílných kulturách našich partnerských měst., získat nové přátele a možnost navštívit je, ať už v rámci oficiální návštěvy nebo soukromě. Řeč není problém, jak si můžete myslet, a dorozumívání může být zábavné! Nezapomeňte, že naši přátelé v Mériel  a Českém Krumlově mají stejné problémy s komunikací jako my. Odkazy na webové stránky obou partnerských měst naleznete na stránce „Links Page“ a na stránce „Photo Gallery“ zase spoustu fotografií.

Členové výboru

Sdružení má výbor, který – za pomoci ostatních členů – organizuje aktivity sdružení. Představitelé výboru:

Předseda                    Jacquie Brown Tel:- 01982 553395/07941 786804

                                      E-mail:- [email protected]

Zástupce předsedy     Liz Morris

 

Tajemník                      Jacquie Brown Tel:- 01982 553395/07941 786804

                                      E-mail:- [email protected]


 

Pokladník                     Jenny Curtis

Zapisovatel                  Bryn Davies

Kromě členů výboru má každý, kdo se účastní měsíčních schůzek, přístup k jeho aktivitám, takže výboru může sdělit svůj názor na jakoukoli záležitost.

Získávání zdrojů

Činnosti, které přinášejí zdroje, jsou prováděny pravidelně tak, aby byly k dispozici prostředky na placení takových položek, jako je poštovné nebo pohoštění oficiálních návštěv. Členské příspěvky se v současné době nevybírají, i když se o nich v dubnu jednalo. Nicméně, i kdyby nějaké příspěvky zavedeny byly, budou minimální. Pohybovat se budou kolem tří liber pro jednotlivce a pěti liber pro rodiny.

Získávání zdrojů je pro naše sdružení velmi důležitou činností, protože nám přispívá k úhradě každodenních nákladů a umožňuje nám poskytovat náležitou pohostinnost našim hostům. Naše aktivity jsou rozličné a stále hledáme nové nápady. V současné době pořádáme, obvykle v létě, honbu za pokladem, dále zábavné kvízy a večerní koňské závody, které jsou předtočeny pro televizní vysílání. Sázky se provádějí obvyklým způsobem.

Většina peněz se vyplácí ve výhrách. Pořádáme také rozličné typy prodejů a pro členy organizujeme tématické noci,  při nichž je nejen velká zábava,  ale umožňují i sociální interakci a současně nám díky tombole přinášejí finanční prostředky. 

 

Program akcí 2012


Setkání se konalo ve válce památkový ústav na dvacet hodin v následujících termínech:


Čtvrtek 05/04/2012

Čtvrtek 03/05/2012

Čtvrtek 07/06/2012

Čtvrtek 05/07/2012

Čtvrtek 02/08/2012

 

Vikend od 24 do 27 Srpna

Oslava desateho vyroci  navstevy Uradu z Meriel a navstevy do Llanwrtyd oficialni delegace  z Ceskeho Krumlova.

Vikend bude spojeny s ‘Twinning day’ v patek 24 srpna v ramci svetovych  alternativnich olypijskych her.  Opatreni se dokoncuje pokud jde o skutecne trasy ale bude obsahovat pro vsechny rady zabavy a nezvykle sportovni a kulturni akce.

Vikend plny zabavy take zahrne  v patek  oslavu ‘European Twinning Day’ predavani  cen a spolecensky vecer s hudbou a tancem.

V sobotu 24 so bude konat Oficialni ‘Twinning’ schuze, dale  prohlidka vystavy umeni a remesel v “In the Pink.”

V nedeli 26 v 11h ekumenicka bohosluzba,  obed a navsteva  na zajimavou akci – potapeni v bazine.

V pondeli 27 prohlidka skoly a dalsich akci nez se rozloucime  s nasimy hosty.

Doufame , ze vetsina nasich Evropskych navstevniku budou uhosteni v rodinach v Llanwrtyd oblasti.

Kdokoliv z vas ktery ma moznost nabidnout pohosteni jednotlivci nebo rodine obratte se co nejdrive na tajemnika, predsedu nebo clena  vyboru s podrobnosti kolik hostu jste ochotni uvitat.Čtvrtek 06/09/2012

Čtvrtek 04/10/2012

Čtvrtek 01/11/2012

Čtvrtek 06/12/2012

 

Překlad - Dagmar Simova

 

Zpráva generálního tajemníka 2010

 

Llanwrtyd Wells Twinning Sdružení má další rušný rok v průběhu roku 2010.

Máme asi 35 členů a schůze byly hojně navštěvované v průběhu celého roku vždy první čtvrtek v měsíci (koná na válečný pomník ústav).

 

Činnosti v průběhu roku 2010 byly zahrnuty následující:

 

1. Městská rada a webových stránek

Byli jsme velmi potěšeni, v březnu loňského roku přivítat Pat Dryden (úředník na městské radě) jako řádného člena se na naše setkání a toto vytvořila užší spolupráci mezi Asociací a městská rada. Pat také posun vpřed naši žádost sdílet Llanwrtyd Wells webové stránky s twinningové asociace, což znamená, že nyní máme pravidelné aktualizace na našich lokálních aktivit a naše dvojčata, fotografie a okna přivítat užší spolupráci s Mériel (Francie) a Český Krumlov ( Česká republika).

Byli jsme také velmi rádi, že přijímat nějaké finanční prostředky z městské rady v roce 2010, který byl velkou pomocí pro nás pokračovat v naší činnosti.

 

2. Food Festival - duben 2010

V návaznosti na účast obou našich partnerských měst v roce 2009, pozvání k nám na Food Festival opět prodloužena na rok 2010. Bohužel, obě strany měly klesat. Nicméně, byli členové výboru znovu přivítal na akci a byli jsme schopni předvést naši organizaci a zaregistrovat nové členy, stejně jako aktualizace místních obyvatel a návštěvníků o naší činnosti.

 

3. 10. výročí Výlet do Mériel - 25. - 28.června 2010

John Stocker Zpráva o návštěvě je přiložen níže. Naše dvojčata jako obvykle z nás vítáni a nádherný itinerář byl uspořádán Presidente (Nicole Cabon) a její výbor, s podporou starosty (Jean-Louis Delannoy). Bohužel, náš starosta (Ainsley Jones) byl schopen s námi na návštěvu, ale byl dovedně reprezentován Pat Dryden (tajemník) a radní. Reverend John Stocker. Formální setkání se konalo v jednacím sále v sobotu ráno a otevřená akce na Espace Rive Gauche Komunitní centrum se konal v odpoledních hodinách, kdy došlo k výměně darů, včetně velšské břidlice hodiny a bránit na doma vyrobené-čokolády. V průběhu formálního setkání bylo dohodnuto, že k zápisu do města Llanwrtyd Radu, aby požádala o jejich podporu při hledání nových mladých členů, aby se zapojily do činností, dozvědět se o jiných kulturách, jazycích a rozšiřovat své zkušenosti. Rádi bychom také na další přátelství od školy výměn.

 

4. Dětské Exchange Návštěva

Ysgol Dôlafon hostil úspěšnou výměnu návštěvě skupina francouzských dětí z Mériel která proběhla během letních prázdnin roku 2010.

 

5. Sportovní

Diskuse se uskutečnila o sportovní výměna mezi Mériel a Llanwrtyd, ale zatím jsme nebyli schopni dokončit žádné opatření.

 

6. Umění a hudba

Přes záměr uspořádat výstavu umění a fotografie během červnové návštěvy Meriel, kvůli problémům pojištění atd. dlouhodobý výstava v turistické informační kanceláře nebylo možné. Nicméně, červnové návštěvy se shodoval s místními Kermesse (nebo karneval Day) a Twinning tabulky byl zřízen s řadou fotografií a memorabilia od Llanwrtyd.


Tři členové strany byly také vyzvány, aby se v taneční zábava na stupni kohoutku!

 
7. Návštěva Royal

Náš předseda Lee Houlsby a dalších členů výboru zastoupen Twinning s displejem na Victoria Hall pro královské návštěvy 1. července.

9. Český Krumlov

Po naší návštěvě v říjnu 2009, byla obnovena spojení s Dr. Ruth Hálová, kdo má zájem vytvořit partnerský výbor s námi spolupracovat. Nicméně, v návaznosti na nedávné volby, starosta pan Luboš Jedlička nyní stál dole a nový starosta je nyní na místě, který chápeme chce obnovit naše přátelství v roce 2011.

 
10. Fundraising a společenské akce

Máme zastával různé dobročinnosti v průběhu roku 2010, které zahrnovaly Stolní prodej a velmi úspěšný vánoční kvíz uspořádán Bryn Davies. Výroční večeře konala v lednu 2011 měl přes 30 lidí, kteří navštěvují zbraní Neuadd.

11. Vánoční strom pro hospodářskou soutěž a návštěvy

St James Church organizované soutěže o nejlepší-oblečený vánočního stromu 4. prosince a my jsme byli rádi, že dostat dvě krásné krabice plné ozdoby, které škola dětem Meriel, které se budeme těšit na mnoho let dopředu. Byl jsem také rád, aby navštívili Meriel pro své vánoční trh, který se koná každý rok na 2. sobota v prosinci. Přijel jsem s dorty a vánoční biskupský chlebíček laskavě darovali Ainsley Jones a Christine Johnson, které byly vystaveny a ochutnala na den.

 

12. Podnikatelský plán

Kvůli nabitý program, že nebylo možné dokončit obchodní plán v roce 2010.

Konečně, my můžeme poděkovat všem členům Llanwrtyd Wells Twinning Sdružení pro pomoc udržet naživu sdružení a úspěšný a doufáme, že setkat se znovu s našimi Twins z obou zemí v blízké budoucnosti.

 

Jacquie Brown

Hon. Sekretářka
Desáté výročí Twinning mezi Llanwrtyd Wells a Mériel

Členové Llanwrtyd Twinning Sdružení udělal jejich cestu přes kanál angličtiny k Mériel na okraji Paříže, aby oslavili desáté výročí partnerství našich dvou měst. Party byly doprovázeny Pat Dryden, Clerk, aby Llanwrtyd rady města a zastupitelstva Reverend John Stocker, kteří byli oficiálně představuje městská rada v této zcela mimořádné příležitosti, John zabírá příběh naší návštěvy:

Vyrazili jsme z Llanwrtyd Wells brzy ráno v pátek 25.června 2010, tři vozy čísla pro Mériel, a přišel tam krátce po 18:30. Sedm dalších lidí z našeho regionu, přijel včera večer do roviny, což znamená celkem 19. Bufet byl stanoven na náměstí a hudba linoucí se z malé skupiny, která se celá příležitost něco speciálního. Lidé přivítali jiné a cizí byly zavedeny vřele.
Jednou z prvních věcí, které mě praštil o tomto partnerství bylo přátelství, které se zřejmě rozvíjet a prohlubovat v průběhu let.

Lid, který dorazil dříve, než nás strávil čas s přáteli z Mériel, a brzy jsem se dozvěděl, že tam byli lidé z každého města, které strávili dovolenou společně.
Jistě, že je znamením úspěchu z velmi úspěšného partnerství sdružení, a já jsem cítil, že bych chtěl být součástí.

Byli jsme tehdy zavedla do našeho hostitelských rodinách, Pat je hostitelé byli Jean-Louis Delannoy, starosta Mériel a jeho manželka Pascale, a moji hostitelé byli Philippe a Marie-Pierre RIEZ.
Byli jsme vzít do svých domovů a já jsem měl jít podél řeky se moji hostitelé a jejich nejmladší dcera před spaním do postele a spát jako poleno!

V sobotu ráno, když jsem byl převezen do Auvers sur Oise a vidět místa, která slavný impresionista malíř Van Gogh namaloval-. Toto bylo následované formální a oficiální partnerské setkání na radnici, a pokračoval s projevy na ERG (Espace Rive Gauche). Pat přednesl projev jménem Llanwrtyd městské rady a různé dary byly vyměněny. Atmosféra byla srdečná a po projevech bylo krásná bufetu se šampaňským, a jiných nápojů. Byla to také příležitost pro setkávání lidí poznat navzájem nebo obnovení starých známých.

Výlet do Paříže následovala kde to jsme zachytili v "gay" procesí, které jsem později zjistil, že také došlo v jiných hlavních městech v Evropě. Ale neodradila jsme mohli jít podél břehů řeky Seine na "Jardin des Plantes".
Další procházka podél Seiny se nám do restaurace v blízkosti Notre Dame, kde jsme měli krásný jídlo.

Po jídle jsme se nalodili trenéra, které se nám kolem památky Paříže jako soumraku sestoupil, zakončené velkolepým výhledem na Eiffelovu věž v noci s měsícem a jasno zdůrazňováním nádherný okamžik a atmosféra, která byla zdůrazněna s blikající světla na Tower, který přišel o pět minut každou hodinu.
Dostali jsme zpět do Mériel v časných ranních hodinách!

Neděle byla čas trávit s naší hostitelské rodiny, a byly tam tři návrhy na nabídku na odpoledne, návštěva na trh v L'Isle Adam, karnevalové procesí s vystoupením školních dětí, a venku hrát na zámku d'Écouen, a já jsem šel do druhé. Hra trvala asi 3 hodiny s výjevy se pohybují z jedné oblasti do jiné důvody. Podívaná byla v renesanční stáří s herci oblečeni v autentických kostýmech vhodné pro čas. Počasí bylo velmi horké a kapky potu lze vidět z chudých herců (více než 300 z nich).
Byl to opravdu nádherný výkon, který byl velmi dobře řízený.

Ve večerních hodinách jsme se všichni sešli opět na město Fête s dostatkem k jídlu a pití a živou hudbou. V 7 hodin ráno v pondělí lidé vracející se ve svých autech potkali v ERG začít cestu domů. Byl to skvělý víkend a Francouzi se zřejmě odešel do hodně problémů a nákladů, aby byl úspěšný.
Celý zážitek byl jedním budu vychutnat na dlouhou dobu přijít.

John Stocker

07. 2010

Pro více fotografií z návštěvy, následovat tento odkaz

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.